We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. <a href="https://global.oup.com/cookiepolicy/" target="_blank">Find out more</a>

Pengajian Malaysia 5e (ebook)
Pengajian Malaysia 5e (ebook)
Author:
Mardiana Nordin, Hasnah Hussiin
eISBN:
9789834724108
Description

Buku Pengajian Malaysia Edisi Kelima ini disediakan sebagai rujukan utama yang disarankan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) kepada pelajar IPTS dan IPTA untuk kursus Pengajian Malaysia peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda di institusi pendidikan masing-masing. Buku ini juga wajar dijadikan rujukan oleh pelajar–pelajar asing yang menuntut di negara ini. Pada masa yang sama, buku ini juga amat bermanfaat kepada seluruh rakyat Malaysia yang ingin mengetahui dan memperdalam ilmu berhubung negara Malaysia sejak awal sehinggalah kini. Ilmu yang terdapat di dalam buku ini diyakini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati dirinya, cintakan negara dan mempunyai jiwa patriotik yang kental.

Buku ini mengandungi lapan bab keseluruhannya yang mencakupi kesemua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam silibus Mata Pelajaran Umum (MPU). Keseluruhan inti pati buku merangkumi aspek-aspek sejarah, sistem pemerintahan dan perundangan dasar-dasar penting negara, pembangunan sosioekonomi negara, kemasyarakatan/perpaduan malahan meliputi isu-isu semasa yang melatari perkembangan negara akhir-akhir ini.

Buku Pengajian Malaysia Edisi Kelima ini disediakan sebagai rujukan utama yang disarankan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) kepada pelajar IPTS dan IPTA untuk kursus Pengajian Malaysia peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda di institusi pendidikan masing-masing. Buku ini juga wajar dijadikan rujukan oleh pelajar–pelajar asing yang menuntut di negara ini. Pada masa yang sama, buku ini juga amat bermanfaat kepada seluruh rakyat Malaysia yang ingin mengetahui dan memperdalam ilmu berhubung negara Malaysia sejak awal sehinggalah kini. Ilmu yang terdapat di dalam buku ini diyakini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati dirinya, cintakan negara dan mempunyai jiwa patriotik yang kental. Buku ini mengandungi lapan bab keseluruhannya yang mencakupi kesemua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam silibus Mata Pelajaran Umum (MPU). Keseluruhan inti pati buku merangkumi aspek-aspek sejarah, sistem pemerintahan dan perundangan dasar-dasar penting negara, pembangunan sosioekonomi negara, kemasyarakatan/perpaduan malahan meliputi isu-isu semasa yang melatari perkembangan negara akhir-akhir ini.
Table of contents
Pengajian Malaysia
1 Sejarah Awal Negara
2 Perjuangan Kemerdekaan Dan Pembentukan Malaysia
3 Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran
4 Perlembagaan Malaysia
5 Kemasyarakatan Dan Perpaduan
6 Pembangunan Negara
7 Isu-Isu Keprihatinan Negara
8 Pemikiran Dan Kepercayaan
Bibliografi
Jawapan
Indeks